Samsung giới thiệu màn hình di động thế hệ mới dành cho smartphone