Tại sao nên lắp đặt hệ thống báo trộm kết hợp với camera an ninh?