Thông báo lịch nghỉ mát VUHOANGTELECOM Hà Nội năm 2019