Tính năng ProMotion và AOD sẽ không có trên iPhone 15 và 15 Plus