Vuhoangtelecom mở điểm ATM khẩu trang miễn phí ở quận Bình Thạnh