Cài camera IP dễ dàng trên điện thoại, bạn đã thử chưa?