Cận cảnh camera Samsung HCO-E6070RP – Vỏ kim loại, ống kính điều chỉnh