Cáp đồng trục là gì? Cáp đồng trục có bao nhiêu loại?