Đầu ghi hình hiển thị sai thời gian phải làm sao để khắc phục?