Giải pháp cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC) ở đầu ghi hình Turbo HD 4.0