Internet Explorer vừa bị khai tử, được “dựng mộ” thương tiếc tại Hàn Quốc