iOS 16 cho phép người dùng gỡ cài đặt 30 ứng dụng trên Apple