Đã tìm ra nguyên nhân iPhone cập nhật iOS 14 bị nóng, hao pin