Ổ cứng camera bị lỗi – Làm sao để nhận biết nhanh nhất?