Switch mạng là gì? Các loại switch mạng, công dụng thiết bị chuyển mạch