Tháng bán hàng – Giá sập sàn khi mua đầu ghi hình DS-7108HGHI-F1