Thiết bị báo cháy báo khói thông minh được ưa chuộng vì đâu?