Thiết bị phát sóng wifi 4G là gì? Những ưu và nhược điểm bạn cần biết!