Từ nay camera KX-1004C và KX-1002C sẽ có góc rộng 90 độ