Camera wifi bị giật, bị chậm, trễ hình và cách khắc phục