Kiểm tra camera bị lỗi như thế nào và cách khắc phục