Cập nhật sản phẩm camera & đầu ghi hình Kbvision bỏ mẫu từ tháng 10/2017