Đăng ký lắp đặt nhận gói dịch vụ bảo hành miễn phí đến 24 tháng