Lắp đặt camera quan sát ngoài trời cần lưu ý điều gì?