Phần mềm xem camera Samtech trên máy tính, điện thoại