So sánh, đánh giá camera Full-Color. Lý do được nhiều người lựa chọn