Ứng dụng của dây cáp quang trong hệ thống camera giám sát