Vũ Hoàng chung tay mở điểm ATM khẩu trang thứ 2 tại quận Bình Thạnh