Hệ thống camera nhận diện khuôn mặt hoạt động như thế nào?