USB wifi là gì? Cấu tạo ra sao? Khi nào cần sử dụng USB wifi?