DANH MỤC SẢN PHẨM

Video mới nhất

Robot đặc biệt xuất hiện tại Olympic Bắc Kinh 2022

Đăng vào ngày: 05/02/2022

Robot xuất hiện từ nhà bếp đến căng-tin, hành lang khách sạn và cả ở lễ rước đuốc tại Olympic Bắc Kinh 2022 nhằm đảm bảo giãn cách trong Covid-19.